Er worden medische, kaakchirurgische en tandheelkundige restauratieve onderwerpen besproken