Hofmeester Dental

Disclaimer

De webpagina's op www.hofmeester.nl zijn met grote zorg samengesteld door Hofmeester Dental B.V. Incidentele onvolkomenheden kunnen zich desalniettemin voordoen.

Hofmeester Dental B.V. kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade welke (in)direct voortvloeit uit het gebruik van deze informatie. Alle vermelde productnamen zijn handelsnamen of geregistreerde handelsmerken van de betreffende bedrijven.

Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Hofmeester Dental B.V. worden gebruikt op andere websites en/of drukwerk. Het afdrukken van pagina's is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik.

Het auteursrecht op deze website berust bij Hofmeester Dental B.V. of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Hofmeester Dental B.V. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Hofmeester Dental B.V.

Toegevoegd